Zdravím Vás!

     Dovolte, abych se představil. Jsem Váš známkový registrátor Oskar. Vítám Vás na svých stránkách, kde Vás provedu celou přípravou k registraci a pomohu Vám sestavit všechny informace potřebné k registraci ochranné známky.

     Označení , které chcete registrovat, se může stát ochrannou známkou pouze v případě, že splňuje pro zápis do rejstříku ochranných známek. Na základě vyplnění níže uvedeného formuláře posoudím zápisnou způsobilost Vašeho označení a podám Vám doporučení dalšího postupu.(ceník)

     Zároveň bych Vás rád ubezpečil, že žádné z Vámi poskytnutých údajů nebudou poskytnuty třetím osobám a slouží pouze k potřebám registračního řízení.

Formulář pro registraci

Přesný název přihlašovatele
(objednatele):

(dle obchodního nebo živnostenského rejstříku)
Přesné sídlo přihlašovatele
(objednatele):

(dle obchodního nebo živnostenského rejstříku)
Adresa pro doručování pošty:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba přihlašovatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Povolený předmět podnikání (dle výpisu z obchodního rejstříku), případně zašlete kopii výpisu:

Znění ochranné známky:

Ochranná známka bude:

pouze slovní
slovní v grafické podobě,zobrazení posílám faxem
obrazová, zobrazení posílám faxem
kombinovaná, zobrazení posílám faxem
černobílá
barevna

Ochranná známka má být chráněna pro následující seznam výrobků a služeb:
Návrh seznamu výrobků a služeb k ochranné známce:
(v rámci povolené podnikatelské činnosti)


V případě, že Vaše označení splňuje zákonné podmínky pro registraci, mohu jej postoupit k registraci?

Ano, souhlasím

Ne, až po konzultaci

Přejete si registrovat Vaše označení i v zahraničí ?

Ano

Ne